(via kitesquotes)

kitesquotes:

"Thỉnh thoảng. Như bây giờ. Như lúc này. Mình chỉ ước giá như ngày mai là ngày cuối cùng. Không còn ai nữa. Không còn điều gì nữa. Mình sẽ có đủ dũng cảm để vứt hết tất cả mà giữ lấy Anh."{Phan Ý Yên}des by Aqua@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Thỉnh thoảng. Như bây giờ. Như lúc này. Mình chỉ ước giá như ngày mai là ngày cuối cùng. Không còn ai nữa. Không còn điều gì nữa. Mình sẽ có đủ dũng cảm để vứt hết tất cả mà giữ lấy Anh."

{Phan Ý Yên}
des by Aqua@Kitesvn.com

(via taito--oct9thofmine)

taito—oct9thofmine:

Anh đâu thể, ngàn lần anh đâu thể đưa cánh tay ra để dẫn dắt em về lối vẫn lối và mùa mưa vẫn tới những nụ cười rồi cũng nhạt thếch trên môi
Chúng ta ngàn lần đâu thể thành một đôi anh đâu thể cả đời yêu em được nhưng dù sao giữa vạn người xuôi ngược vẫn cảm ơn anh đã-từng ở cạnh em!
- September Rain

taito—oct9thofmine:

Anh đâu thể, ngàn lần anh đâu thể
đưa cánh tay ra để dẫn dắt em về
lối vẫn lối và mùa mưa vẫn tới
những nụ cười rồi cũng nhạt thếch trên môi

Chúng ta ngàn lần đâu thể thành một đôi
anh đâu thể cả đời yêu em được
nhưng dù sao giữa vạn người xuôi ngược
vẫn cảm ơn anh đã-từng ở cạnh em!


- September Rain

(via mocdieptu)

"Có tình yêu nào là mãi mãi, có bao nhiêu người có thể cùng nhau đi đến cuối đường. Như cát rơi xuống từ kẽ tay. Càng nắm chặt, càng không giữ được. Thế nào mới gọi là nắm giữ?… Có người tìm được tình yêu, có người lại ra đi. Chẳng biết thế nào là đời đời kiếp kiếp, chỉ cần anh nắm chặt tay em."

It’s Finally Time | Trương Bá Chi. (via mocdieptu)

(via kitesquotes)

kitesquotes:

"Nếu biết bài hát nào nghe vào sẽ buồn thương, thì có thể không nghe nữa.Vậy nếu như biết rõ yêu một người sẽ rất đau lòng, có thể khiến bản thân mình không yêu nữa được không?”{Thính Phong – Cảnh Hành}des by rio-hirius@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Nếu biết bài hát nào nghe vào sẽ buồn thương, thì có thể không nghe nữa.
Vậy nếu như biết rõ yêu một người sẽ rất đau lòng, có thể khiến bản thân mình không yêu nữa được không?”

{Thính Phong – Cảnh Hành}
des by rio-hirius@Kitesvn.com

(via kitesquotes)

tuesmonlilas:

"Có một số điều không thể nào nói với người khác. Có một số điều không cần phải nói cho người khác.Có một số điều chỉ đơn giản là không cách nào nói cho người khác.Và thậm chí có một số điều…nếu nói với người khác, bạn sẽ phải hối hậnsớm thôi.”● Credit: Weibo | Trans: Rainie Nguyen @ Ai rồi cũng phải đi
● Facebook: https://www.facebook.com/tuesmonlilas

tuesmonlilas:

"Có một số điều không thể nào nói với người khác. 
Có một số điều không cần phải nói cho người khác.
Có một số điều chỉ đơn giản là không cách nào nói cho người khác.
Và thậm chí có một số điều…nếu nói với người khác, bạn sẽ phải hối hậnsớm thôi.”

● Credit: Weibo | Trans: Rainie Nguyen @ Ai rồi cũng phải đi

● Facebook: https://www.facebook.com/tuesmonlilas

facelr

by playground